bob условия


Общи условия

Общи условия за мобилни услуги на А1 България ЕАД

Защита на лични данни

Политика за защита на личните данни

Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на интернет страници на А1 България и предоставяните чрез тях услуги

Политика за поверителност на А1 България

Правила за ползване на услугите, свързани с достъп до и ползване на интернет чрез мрежата на А1 България ЕАД


Условия и правила за ползване на услуги

Условия за ползване на bob тарифни планове

Ред и условия за регистриране на абоната за онлайн достъп до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 261а, ал. 1 от ЗЕС

Условия на А1 България ЕАД за сключване на договори за продажба на стоки и/или услуги и договори за продажба на изплащане от разстояние.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора и формуляр за отказ


Архив

Архив на Общи условия на А1 България ЕАД

Архив на тарифни планове: