bob условия


Общи условия

Общи условия за мобилни услуги на „Мобилтел“ ЕАД

Изменение и допълнение на Общи условия за мобилни услуги, в сила от 15.06.2017 г.

Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на интернет страници на МОБИЛТЕЛ ЕАД и предоставяните чрез тях услуги

Политика за поверителност на Мтел

Правила за ползване на услугите, свързани с достъп до и ползване на интернет чрез мрежата на МОБИЛТЕЛ ЕАД


Условия и правила за ползване на услуги

Условия за ползване на bob тарифни планове

Ред и условия за регистриране на абоната за онлайн достъп до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 261а, ал. 1 от ЗЕС

Промяна на титулярен номер

Условия на „Мобилтел” ЕАД за сключване на договори за продажба на стоки и/или услуги и договори за продажба на изплащане от разстояние.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора и формуляр за отказ


Архив

Архив на Общи условия на „Мобилтел“ ЕАД

Архив на тарифни планове: