bob ценовa листа


 

Цена на минута разговор към всички мрежи в страната 0.108 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0.108 лв.
Цена на SMS към всички международни мрежи 0.22 лв.
Цена на SMS към всички международни мрежи 0.22 лв.
Цена на МMS към всички мрежи в страната 0.48 лв.
Цена на МMS към всички международни мрежи 0.78 лв.
Цена на МВ мобилен интернет 0.49 лв.
I зона – европейски страни – фиксирани мрежи и всички мрежи в Израел, Канада, САЩ и Япония 0.49 лв./минута
II зона – европейски страни – мобилни мрежи 0.99 лв./минута
III зона – всички останали страни 1.49 лв./минута
IV зона – самолетни и корабни сателитни мрежи 7.19 лв./минута
Обаждане към автоматично меню на тел. 123 0.18 лв./обаждане
Обаждане към сътрудник на тел. 123 (начислява се към цената за обаждане към автоматично меню) 0.18 лв./обаждане
Прослушване на Гласова поща безплатно

Всички посочени цени са в български лева и включват ДДС.