Месечни bob Екстри за мобилен интернет


Допълнителнен месечен пакет с 4G достъп*

Стандартна месечна абонамента такса в лева с ДДС 8.90 лв.
Промоционална** месечна абонамента такса в лева с ДДС 4.45 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB 0.49 лв.

Допълнителнен еднократен пакет с 4G достъп*

Такса за еднократен пакет за мобилен интернет в лева с ДДС 8.90 лв.
Включен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения обем MB в еднократния пакет 0.49 лв.

Допълнителнен месечен пакет за тарифен план surfbob с 4G достъп 3000MB*

Месечна абонамента такса в лева с ДДС 9.00 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 3000 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB 0.49 лв.

* Допълнителните пакети са валидни за тарифни планове, сключени след 03.09.2016г.

** Промоционалната месечна абонаментна такса се прилага в рамките на първите 12 последователни месечни периода на фактуриране за пакети, активирани до 31.01.2017г. След изтичане на посочения период се прилага стандартната месечна абонаментна такса.

 

Допълнителнен месечен пакет с 4G достъп 1500MB****

Стандартна месечна абонамента такса в лева с ДДС 8.90 лв.
Промоционална*** месечна абонамента такса в лева с ДДС 4.45 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB -

Допълнителнен еднократен пакет с 4G достъп 1500MB****

Такса за еднократен пакет за мобилен интернет в лева с ДДС 8.90 лв.
   
Включен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения обем MB в еднократния пакет -

*** Промоционалната месечна абонаментна такса се прилага в рамките на първите 12 последователни месечни периода на фактуриране за пакети, активирани до 31.01.2017г. След изтичане на посочения период се прилага стандартната месечна абонаментна такса.

 

Допълнителнен месечен пакет 500MB****

Стандартна месечна абонамента такса в лева с ДДС 4.90 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB -

Допълнителнен еднократен пакет 500MB****

Такса за еднократен пакет за мобилен интернет в лева с ДДС 4.90 лв.
Включен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения обем MB в еднократния пакет -

**** Допълнителните пакети са валидни за тарифни планове, сключени до 02.09.2016г.

 

Всички цени са с ДДС.