Месечни bob Екстри за мобилен интернет


Допълнителен месечен пакет с 4G достъп*

Стандартна месечна абонамента такса в лева с ДДС 8.90 лв.
Промоционална** месечна абонамента такса в лева с ДДС 4.45 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB 0.49 лв.

Допълнителен еднократен пакет с 4G достъп*

Такса за еднократен пакет за мобилен интернет в лева с ДДС 8.90 лв.
Включен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения обем MB в еднократния пакет 0.49 лв.

Допълнителен месечен пакет за тарифен план surfbob с 4G достъп 3000MB*

Месечна абонамента такса в лева с ДДС 9.00 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 3000 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB 0.49 лв.

* Допълнителните пакети са валидни за тарифни планове, сключени след 03.09.2016г.

** Промоционалната месечна абонаментна такса се прилага в рамките на първите 12 последователни месечни периода на фактуриране за пакети, активирани до 31.01.2017г. След изтичане на посочения период се прилага стандартната месечна абонаментна такса.

 

Допълнителен месечен пакет с 4G достъп 1500MB****

Стандартна месечна абонамента такса в лева с ДДС 8.90 лв.
Промоционална*** месечна абонамента такса в лева с ДДС 4.45 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB -

Допълнителен еднократен пакет с 4G достъп 1500MB****

Такса за еднократен пакет за мобилен интернет в лева с ДДС 8.90 лв.
   
Включен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения обем MB в еднократния пакет -

*** Промоционалната месечна абонаментна такса се прилага в рамките на първите 12 последователни месечни периода на фактуриране за пакети, активирани до 31.01.2017г. След изтичане на посочения период се прилага стандартната месечна абонаментна такса.

 

Допълнителен месечен пакет с 4G достъп 500MB****

Стандартна месечна абонамента такса в лева с ДДС 4.90 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB -

Допълнителен еднократен пакет с 4G достъп 500MB****

Такса за еднократен пакет за мобилен интернет в лева с ДДС 4.90 лв.
Включен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 500 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения обем MB в еднократния пакет -

**** Допълнителните пакети са валидни за тарифни планове, сключени до 02.09.2016г.

Всички допълнителни еднократни пакети са валидни до следващо засичане на месечната фактура, независимо от момента на активирането им.

Всички цени са с ДДС.